Regulamin serwisu Gamedev.pl

  Definicje i postanowienia ogólne

 1. Serwis www.gamedev.pl zwany również Warsztatem znajduje się pod opieką techniczną Grzegorza Tańczyka, który jest właścicielem domeny, pod którą dostępny jest serwis.
 2. Warsztat służy do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami na tematy związane z grami oraz ich tworzeniem.
 3. W niniejszym regulaminie pod terminem „użytkownik” rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoją twórczość cyfrową.
 4. Redakcja serwisu to właściciel domeny oraz pewna jawna i zamknięta grupa użytkowników.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.
 6. Dane osobowe

 7. Do korzystania z serwisu nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych.
 8. Użytkownik publikując jakiekolwiek dane osobowe na łamach serwisu robi to na własną odpowiedzialność.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jeśli takie zostały opublikowane na łamach serwisu oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 10. Polityka prywatności

 11. Serwis loguje adres IP, z którego łączy się użytkownik i dokładny czas, kiedy miało miejsce połączenie.
 12. W trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi.
 13. Zasady zachowania

 14. Użytkownik ma prawo do wyrażania swoich opinii na łamach serwisu pod warunkiem, że nie są one obraźliwe względem innych użytkowników i nie łamią prawa lub przyjętych obyczajów i norm społecznych.
 15. Użytkownik ma prawo do promocji swoich usług/produktów pod warunkiem, że upubliczni na łamach serwisu informacje o swoim związku z reklamowaną usługą lub produktem.
 16. Treść i prawa autorskie

 17. Użytkownik publikując treść na łamach serwisu robi to na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported
 18. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści opublikowanej przez użytkownika.
 19. Użytkownik nie musi być poinformowany o dokonanych zmianach, jeśli te nie sprawiły, że treść nabrała innego znaczenia.
 20. Redakcja nie ma obowiązku informowania użytkownika o zmianach lub usunięciu treści, która jest niezgodna z tematyką serwisu.
 21. Rozpowszechnianie treści opublikowanej na łamach serwisu poza domeną Gamedev.pl lub w jej ramach, możliwe jest pod warunkiem podania nazwy autora i odnośnika do domeny gamedev.pl.
 22. Postanowienia końcowe

 23. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://www.gamedev.pl/regulamin . Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.